Imprint

Information enligt § 5 TMG:

Cellerar GmbH

Wöltingerode 3
38690 Goslar / OT Vienenburg

Tfn: +49 5324 774460
Fax: +49 5324 7744619

E-post: hotel [at] klosterhotel-woeltingerode.de

Lokal domstol i Braunschweig:

HRB 203720

Ledning: Robert Reznizak
Ansvarig för innehållet: Robert Reznizak

www.cellerar.info

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27a UstG: DE 257682620

Realisering av webbplatsen: Ascensus Marknadsföring

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning enligt § 7 (1) i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.